Jecza Gallery is a Contemporary Art Gallery based in Timisoara, Romania, dedicated to contemporary art from the 1960s to now. Among our collectors are Tate Modern, Mumok Vienna, Art Collection Telekom and other important private collections.

Jecza Gallery founded in 2011 in Timisoara, Romania had from the outset a strong propensity for the local historical scene, very important in the 60s and 70s (the Sigma group among others). It represents artists and artist collectives, historical figures but also young and prominent personalities with a special interest in the contemporary sculpture and experimental art forms; Through curated juxtapositions of artists of different generations the gallery encourages in-depth research projects related to various art practices.

Alongside an art foundation and publishing house founded in 2001, the gallery became a strong research center for the heritage of modern and contemporary art in Eastern Europe.

Galeria Jecza fondată în 2011 la Timișoara, România a avut de la început o puternică înclinație pentru scena istorică locală, foarte importantă în anii 60 și 70 (grupul Sigma printre altele). Galeria reprezintă colective de artiști și artiști, figuri istorice, dar și personalități tinere și remarcabile, cu un interes concentrat spre sculptura contemporană și forme de artă experimentală; Prin juxtapuneri curatate ale artiștilor din diferite generații, galeria încurajează proiectele de cercetare aprofundate, legate de diverse practici de artă.

Alături de o fundație de artă și o editură fondată în 2001, galeria a devenit un puternic centru de cercetare pentru moștenirea artei moderne și contemporane din Europa de Est.