News & Art Fairs

Opening – Pusha Petrov – The unspoken and other images

O expozitie a lui Pusha Petrov / An exhibition of Pusha Petrov

Curator Ami Barak

Jecza Gallery – Timișoara

15 octombrie 2020 / 10 Ianuarie 2021

Jecza Gallery este bucuroasa să găzduiască prima expoziție personala a lui Pusha Petrov, al cărei curator este Ami Barak. Artista care trăiește și lucrează la Timişoara și Paris, apare într-o prima fațetă ca fotograf, însă demersul ei nu se limitează strict la imagine. Ea produce și creează opere care depășesc cu mult gestul fizic al apăsării declanșatorului.

Prima sa expoziția personală în galeria Jecza la Timişoara este un panoramic al intensei sale activității din ultimii ani incluzând totodată și două creații noi. Cercetările sale urmează un traseu de la obiect la individ și se dezvăluie prin serii fotografice care scot la iveală o identitate ascunsă si aspecte culturale nebănuite ce se disimulează în spatele a ceea ce percepem într-o primă vizualizare.

Făcând parte ea însăși dintr-o comunitate a bulgarilor din Banat, atenția artistei este focusată pe ideea apartenenței și a identității, abordată în sensul său larg și evidențiind o atracție fățișă pentru singularități culturale. Provenind dintr-o comunitate mică, ea este una dintre puținele care îi cunoaște secretele. Dar, dezvăluindu-le in mod empatic, se remarcă pentru că ne oferă sentimentul de împărtășire al binelui comun. Așa cum ea a și mărturisit: „mă interesează să observ atât detalii și gesturi ale vieții cotidiene cât și atitudini ce continuă să marcheze și să conserve singularitatea fiecăruia. În spatele acumulărilor și a diversității obiectelor manufacturate și atent colectate, individul este  simultan absent și prezent, un paradox al modernității noastre.”

Jecza Gallery is happy to host Pusha Petrov’s first solo exhibition, curated by Ami Barak. The artist who lives and works in Timişoara and Paris, is noted as a photographer, but her approach is not strictly limited to the image. She produces and creates works that far exceed the physical gesture of the shutter release.

Her first solo exhibition at Jecza Gallery, Timişoara, will be an overview of her intense activity that characterizes the last years, including two new creations. Her research follows a path from object to individual and is revealed through photographic series, as stated by the artist herself they reveal a hidden identity that hides behind what we perceive in a first gaze.

Being part of a community of Bulgarians from Banat herself, the artist is focused on the concepts of belonging approached in its broadest sense and highlighting an obvious attraction for cultural singularities. Having her roots in this small community, the artist is one of the few who is familiar with the unspoken rules. By revealing them to the outer world, her approach stands out even more because it gives us the feeling of sharing for the sake of the greater good. As the artist herself states, “I am interested in observing both the details and gestures of daily life and the attitudes that continue to mark and preserve the uniqueness of each one. Behind the accumulations and diversity of manufactured and carefully collected objects, the individual is simultaneously absent and present, a paradox of our modernity.”

Biography:

Artista care trăiește și lucrează între Timișoara dar și la Paris a fost una din revelațiile, aș spune majore ale Bienalei Art Encounters, Viață: mod de întrebuințare din anul 2017 în care am avut prilej să fiu unul dintre co-curatori.  De atunci a participat la Bienala de fotografie de la Daegu (2018) în Coreea de Sud, expoziția The Brick, La Brique, Cărămida la Kunsthalle Mulhouse (2019), la Causal Loop, în cadrul festivalului curated by la Galeria Charim Vienna (2019) și recent la EAC (Les Halles) la Porrentruy în Elveția (2020) si la Borderline Art space, Iași (2020).

Currently the artist lives and works in Paris and Timişoara and was one of the revelations, I would say major of the Biennial Art Encounters Life: user’s manual in 2017 in which I had the opportunity to be one of the co-curators. Since then she has participated in the Daegu Photography Biennale (2018) in South Korea, The Brick, La Brique, Cărămidă, at the Kunsthalle Mulhouse (2019), Causal Loop, in the frame of curated_by Festival at Charim Gallery Vienna (2019) and recently at EAC (Les Halles) in Porrentruy, Switzerland (2020) and Borderline Art space, Iași (2020).