Image Alt

News & Art Fairs

Artist Talk: Ana Adam & Ami Barak

📍Vineri, 10 iulie 2020, 19:00 / Friday July 10, 7pm
📍 În curtea galeriei / in our garden
📍 Wine by Agape artă&natură
📍 Sponsored by Lipoplast
__ __ __ __ __
ENG
Drawing is a witchcraft or the other way round is Ana Adam’s first solo exhibition with Jecza Gallery in Timisoara. Ana Adam is a remarkable personality, the artist has lived and worked in this same city for a long time. Noticed during the 2017 edition of the Art Encounters Biennial “Life – user’s manual”, she has since pursued an ascending career, which only confirms an approach whose visual and conceptual qualities are highest. Ana Adam draws as she breathes to be reconciled with herself and the world around her. The fluidity and the tensions of the lines in Ana’s drawings serve to sublimate the appetites usually restricted in social life, and the impact of these drawings develops a polyvalent and magical femininity. The artist captures the emotion under her vital pulses which emerge through the lines and color washes of the drawing.
Her intelligence places masculinity beyond mythological antagonism antagonism between the two sexes and leads to a rewriting of creation – men who give birth, women who express their desire through a multitude of organs and breast replication, the nature takes back its rights, the human is in constant cosmological metamorphosis. The selection on Exhibition Continues includes sewn drawings in addition to ink drawings which offer a variation of magic and healing mushrooms whose somatic, sensory, and emotional propensities are the result of the informal weaving of mixed and unraveled threads described as an echo of the energy of mushrooms.

RO
Desenul este o vrăjitorie sau invers este prima expoziție solo a lui Ana Adam la galeria Jecza din Timișoara. O personalitate de excepție, artista trăiește și lucrează de mult timp în acest oraș. Ieșită în evidenta la ediția 2017 a bienalei Art Encounters “Viața – mod de întrebuințare”, ea a urmat de atunci o carieră ascendentă, care confirmă înaltele calitățile vizuale și conceptuale ale creaților ei. Ana Adam desenează cum respiră pentru a se împăca cu ea însăși și cu lumea din jur. Fluiditatea și tensiunea liniilor din desenele Anei servesc la sublimarea năzuințelor ei, de obicei restrânse de viața socială iar impactul acestor desene dezvăluie o feminitate polivalentă și magică. Artista surprinde emoția sub pulsiunile ei vitale care transpar prin liniile și laviurile de culoare ale desenelor.
Inteligența ei situează masculinitatea dincolo de antagonismul mitologic dintre cele două sexe și duce la o rescriere a creației – bărbați care dau naștere, femei care își exprimă dorințele printr-o multitudine de organe și multiplicare a sânilor, natura își ia înapoi drepturile, umanul se află într-o constantă metamorfoză cosmologică. Prezenta expoziție include pe lângă desene în cerneală și desene cusute: o variație de ciuperci de tip magic și vindecător ale căror propensiuni somatice, senzoriale și emoționale sunt rezultatul împletirii informale ale firelor de ațe cusute și descusute ca un ecou al energiei ciupercilor.