Puterea Liniei – The Power Of The Line

 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
 • Puterea Liniei – The Power Of The Line
Puterea Liniei – The Power Of The Line > <

Info

※ English below

Galeria Jecza are deosebita plăcere de a vă invita la vernisajul expoziției ”Puterea Liniei”, curatoriată de Andrei Jecza, care îi alătură într-un proiect expozițional închinat memoriei poetice pe artiștii contemporani internaționali Alina Birkner, Irina Ojovan și Genti Korini.

Vernisajul: Vineri | 20 octombrie | ora 19:00 | Galeria Jecza

Galeria Jecza prezintă expoziția "Puterea Liniei". Aceasta mizează pe dimensiunea poetică a geometriei, ce transcende aparența de rigiditate, derivată din caracterul său rațional și exact. Lucrările rezistă logicii unei producții semnificative, precum și schimbului funcțional de semne. Linia ne scapă de abstractizarea algoritmică și de constrângerea regulior pragmatice, răstălmăcind dimensiunea estetică a limbajului, depășindu-i funcția comunicativă. ”Puterea Liniei” ne poartă departe de limitele cunoașterii perceptibile, reamintindu-ne faptul că în extazul experienței poetice se află o stare de fericire contemplativă. Poezia nu a avut niciodată ca scop educarea conștiinței morale sau a datelor factuale. Poezia sfâșâie vălurile realității și transcede planul material. Este, în cele din urmă, un extaz, o degustare de divin.

Alina Maria Birkner transformă privitorul din simplu spectator într-un exponent al operei sale, torsionându-i percepția asupra formei și a culorii. Acesta este catapultat într-o dimensiune ludică și înșelătoare privirii deopotrivă. Birkner este fascinată de explorarea percepției umane prin experimentarea iluziilor optice, a tonalităților neclare și a gradientelor luminoase. Pentru artistă, pictura este expresia artistică a cărei senzualități îmbătătoare și efemere este de netăgduit. Pictura devine o meditație asupra lumii, asupra divinului și a menirii însăși. Lucrările ei surprind realitatea invizibilă, sunt o proiecție a extazului său, luând adesea o întorsătură erotică. Energia cosmică, o forță universală, este motivul recurent al operei Alinei Birkner. ”Erotismul este energie, o energie mistuitoare, puternică și misterioasă”, spune artista.

https://www.alinabirkner.com/

Irina Ojovan este interesată de componenta non-verbală și non-informativă a vieții. Ea cercetează și traduce această afirmație prin pictură, instalație și sculptură, încercând să zugrăvească tensionatul transfer dintre zgomot și liniște, atracție și repulsie sau verbal și non-verbal. Lucrările rezultate sunt pure manifestări de idei, fără o conexiune figurativă. Artista răscolește arhiva subconștientului său, un sălaș aflat în strânsă legătură cu trecutul. Aici regăsește amintiri care, odată cu trecerea timpului, devin sinteză pură. Pentru Ojovan subiectul operei sale trece în plan secund. Spațiul, forma, structura și echilibrul sunt lumină călăuzitoare. Lucrările Irinei Ojovan leagă strâns relația timpului cu spațiul și lumina, provocând privitorul să își reconcilieze privirea și mintea.

http://www.irinaojovan.eu/

Genti Korini explorează modul în care sunt create formele, precum și felul în care acestea sunt influențate de mediile culturale și contextele sociale. Lucrările lui Korini sunt, în sine, explorări geometrice cutezătoare ale formei, liniei și a culorii. Evocând curente artistice ale secolului XX, cum ar fi Constructivismul, Modernismul și Suprematismul, lucrările sale pot aminti privitorului de stilul arhitectural imaginat al blocului estic. Acestea sunt structuri monolitice, compuse din forme geometrice imposibile, care reflectă idealurile secolului trecut. Artistul face uz de aceste foste modele autoritare ale societății și de estetica sa, traducându-le într-o limbă democratică, vernaculară. Multe dintre structurile pe care le prezintă Korini par imposibil de recreat altfel decât în plan bidimensional care, spre deosebire de operele moderniste care îl inspiră, sunt înzestrate cu o dinamizare puternică și totodată cu o dimensionalitate divergentă.

http://www.gentikorini.com/ 

▧ Ilustrație muzicală: vlf

https://soundcloud.com/velefe

Sponsori: Moritz Eis, Calabria Entertainment


Cotanct details: Sarah Bălăceanu El-Amine, Gallery Assisstant Jecza Gallery 
E-mail: sarah@jeczagallery.com 
Telefon: 0737216500

JECZA Gallery

Calea Martirilor 51/45
300774 Timisoara Romania
Tel. +40256482056
Mob.+40722666445

www.jeczagallery.com
___________________________________________________

Jecza Gallery has the great pleasure of inviting you to the opening of the exhibition "The Power Of The Line", curated by Andrei Jecza, bringing together three international contemporary visual artists – Alina Birkner, Irina Ojovan and Genti Korini – in a curatorial concept tailored to poetic memoir.

Opening: Friday | 20th of October | 7 PM | Jecza Gallery, Timisoara, Romania

”The Power Of The Line” emerges from the poetic dimension of geometry, transcending the appearance of rigidity, derived from its rational and exact character. The works resists the logic of effective meaning production and the functional exchange of signs. They escape the abstraction of algorithms and the rules of pragmatics, by playing to the aesthetic dimension of language, reaching beyond its merely communicative function. The "Power of the Line" takes us away from the limits of perceptible knowledge, reminding us that in the ecstasy of poetic experience there is the ultimate state of contemplative happiness. Poetry has never had the purpose of educating moral conscience or to work on factual data. Poetry tears apart the veil of reality, transcending the physical realm. It is the ultimate fervor, a taste of the Divine.

Alina Maria Birkner elevates the part played by the viewer - that of a mere spectator - to that of an exponent of her work, morphing them with the color and the shapes. The viewer is catapulted into a playful and deceiving dimension. Birkner is fascinated by the exploration of human perception. She experiments with optical illusions, unclear tones, blurs and luminous gradients. Her view on painting is that of an ultimate artistic expression, whose devastating and ephemeral sensuality is immense. Painting becomes a meditation on the world, on the divine, on purpose itself. Her works capture an invisible reality, a projection of ecstasy, often taking an erotic turn. Cosmic energy, a universal force, is the recurring motif of Alina Birkner's work. "Eroticism is energy, a consuming, powerful and mysterious energy," the artist says.

https://www.alinabirkner.com/ 

Irina Ojovan is mainly interested in the non-verbal and non-information side of life. Her works investigate and translate this into painting, installation and sculpture, trying to make visible the tension between noise & quietness, attraction & repulsion, or verbal and non-verbal realm. The resulting works are manifestations of ideas, she is not interested in any figurative connections. Ojvan tries to involve a lot of her subconscious archive that has a close connection to her memories: memories that with time become pure synthesis. While the subject matter is important, the true subject for her is always: space, form, structure, and balance. The works that link the relationship of time to space and light, and challenge the viewer to reconcile the eye and the mind.

http://www.irinaojovan.eu/

Genti Korini continues to ‘explore the manner in which forms are created and how their cultural backgrounds and social contexts shape them. Korini’s canvasses are bold geometric explorations of shape, line, and colour. Evoking turn-of-the-century art movements such as Constructivism, Modernism and Suprematism, Genti’s works may remind the viewer of imagined eastern bloc architecture; these are monolithic structures comprised of impossible shapes and geometric forms that mirror early 20th century utopian ideals. He takes these former authoritarian designs of society and its aesthetics and translates them into a democratic vernacular language. Many of the structures that Korini depicts seem impossible to recreate on all but the two-dimensional plane. Unlike some of the Modernist works that inspire him, Korini imbues his paintings with a unique sense of forceful dynamism and divergent dimensionality through his use of colour.

http://www.gentikorini.com/ 

▧ Musical illustration: vlf

https://soundcloud.com/velefe

Sponsori: Moritz EisCalabria Entertainment


Cotanct details: Sarah Bălăceanu El-Amine, Gallery Assisstant Jecza Gallery
E-mail: sarah@jeczagallery.com
Telefon: 0737216500

JECZA Gallery

Calea Martirilor 51/45
300774 Timisoara Romania
Tel. +40256482056
Mob.+40722666445

www.jeczagallery.com

Links

Share

Facebook

Twitter