Cristian Dițoiu - Ecleraj

 • Afis
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
 • Installation view
Afis > <

Info

Galeria Jecza are deosebita plăcere de a vă invita la vernisajul expoziției ECLERAJ, semnată de artistul contemporan Cristian Dițoiu.

ExpoziţiaECLERAJ , va fi deschisă la Galeria Jecza în perioada 7 aprilie 2017 – 1 iunie 2017.
Vernisajul: vineri, 7 aprilie 2017, ora 19, Galeria JECZA, Calea Martirilor 51/52-53, 300774 Timișoara, România.
Prezintă: Marcel Tolcea, Constantin Flondor.

Expoziţia „Ecleraj” este rezultatul unui studiu serios din familia Transava ngardei asupra unor constructe plastice de mare coerenţă şi concizie formală, având ca punct de pornire fundamentele vizualităţii, abordate în manieră Bauhaus: pătratul, uneori rotit, şi numărul de aur generat de mişcările acestuia. Noutatea e adusă de ecourile plastice ale demersului pictural marca Horea Mihai, descifrabile în atent drămuitele raporturi cromatice derivând din utilizarea exclusivă a culorilor primare (roşu, albastru, galben) savant mixate (fără folosirea altui mediu), dispuse în alăturări şi suprapuneri cu diferenţe infinitezimal dozate ce vizează sondarea limitelor percepţiei optice sau ale picturii înseşi. Lumina deplină dezvăluie vibraţia internă, cu neaşteptate detalii, suprapuneri voalate sau intervenţii ale liniei ce defineşte suprafeţele, după cum lumina ternă ascunde aproape total munca de alchimist şi de geometru a meşterului.

Demersul lui Cristian Diţoiu, care se desfăşoară cu metodă şi calm, concentrat exclusiv asupra mijloacelor, nu este rece, obiectiv – cum ar dori să pară –, ci, graţie suplei mânuiri a paletei în serialităţi ample, el apropie pictura de matematicile superioare şi sfârşeşte – întocmai
ca în matematică – în zona poeziei, unde sufletul eliberat de nelinişti află în rezultat satisfacţia şi liniştea contemplării. (Doina Mândru, Asceză și poezie, text de prezentare al expozitiei “Ecleraj”, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 2014.)Jecza Art Gallery has the pleasure to invite you to attend the opening of the exibition LIGHTING, signed by contemporary artist Cristian Dițoiu.

The Exibition: ECLERAJ, will be open from the 7th of April - 1st of June 2017.
Opening: Friday | 7th of April 2017 | JECZA Gallery | Calea Martirilor 51/52-53 | 300774 Timișoara | România.
Presented by: Marcel Tolcea, Constantin Flondor.

“Lighting” exhibition is the outcome of a thorough study within Transavantgarde family made upon some plastic constructs showing great coherence and formal concision. They start from the fundamentals of visuality which they approach in a Bauhaus manner:
the square, which is sometimes rotated, and the golden number generated by square’s movements. The novelty is due to the plastic echoes following Horea Mihai’s pictorial demarche, which are deciphered in attentively-balanced chromatic ratios deriving from an exclusive usage of the primary colours: red, blue, yellow. The three colors are elaborately mixed (using no extra medium), juxtaposed and superposed with infinitesimal-dosed differences aiming to sound the limits of optic perception or of painting as such. The full light reveals inner vibration, its unexpected details, veiled overlying or the interventions of the line defining surfaces, while the toneless light hides almost entirely master’s labor of alchemist and geometrician.

Cristian Diţoiu’s work, which develops methodically and calmly, concentrated exclusively upon artistic means, is not cold, objective – the way it wished to seem –, but, due to the supple handling of the palette in ample serialities, it draws painting near superior mathematics and ends – just like in mathematics – in the realm of poetry, where the soul, freed from anxieties, discovers in the issue the satisfaction and serenity of contemplation. (Doina Mândru, Ascesis & Poetry, introductory text to “Lighting” exhibition at Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 2014.)

Links

Share

Facebook

Twitter